5 / 10

Sosyal medya bu hakemi konuşuyor


12345678910

Brezilya'nın yeni çizgi hakemlerinden biri olan Uliana, verdiği yanlış kararlara rağmen güzelliğiyle açığını kapatmayı başardı.